01

İthalat İşlemleri

Fiili olarak gerçekleşen ithalat ve ihracat işlemlerine ait tüm dokümanlar firmamızın kuvvetli IT Yapısı çerçevesinde elektronik arşiv ile bilgisayar ortamında muhafaza edilmektedir. Her ay sonu itibari ile müşterilerimizin ilgili departmanlara (örnek; ithalat,ihracat,finansman ) düzenli bir şekilde rapor bazında mail gönderilmektedir.

 • İthalat konusu emtia ile ilgili G.T.İ.P belirlenmesi.
 • İthalat konusu eşyanın küşadı ve tespitinin yapılması.
 • Gümrük beyannamesi yazılımı, onayı, muayenesi, tespitinin yapılması.
 • Emtiada hasar, eksiklik veya yanlışlık var ise tutanak tanzim ettirilmesi.
 • Vergi, resim, harç, fon, v.b. hesaplanması ve yatırılması.
 • Ödemeler ile ilgili Bloke Çek, Teminat, v.s. almak.
 • Ardiye, mesai v.s. ödemeleri yapmak
 • Eşyaların geçici depolama, antrepo vb. yerlerden çekilmesi, dahili nakliyesi ve firmaya teslim işlemleri.
 • İthalat konusu her tür danışmanlık ve lojistik hizmetler.
 • Aktarma ve transit işlemleri
 • Geçici ithalat ve ATA KARNE ithalat işlemleri.
 • Depo olarak yatırılan nakit ve teminatın çözümü işlemleri.
 • Ön izne tabi olan emtiaların ön izne sevki ve ön izin müsadelerinin alınması
 • İthalat konusu eşyanın isteğe bağlı olarak sigortalanması.
02

İhracat İşlemleri

 • İhraç eşyaların fizibilite çalışması yapılarak GTİP belirleme
 • Faturanın düzenlenmesi
 • A.T.R., EUR, Menşe Şahadetnamesi vb. dış ticarete konu belgelerin tanzimi ve Ticaret Odası ve İhracatçı Birlikleri tasdiklerinin yapılması
 • İhracatçı Birlikleri üyelik kayıtlarının yapılması
 • Gerekli ön izinlerin alınması
 • Gümrük çıkış beyannamesi takibi
 • Geçici ihracat işlemleri uygulamaları
 • Serbest Bölge işlemleri
03

Transit – (Re-Export) İşlemleri

Fiili olarak gerçekleşen ithalat ve ihracat işlemlerine ait tüm dokümanlar firmamızın kuvvetli IT Yapısı çerçevesinde elektronik arşiv ile bilgisayar ortamında muhafaza edilmektedir. Her ay sonu itibari ile müşterilerimizin dosya takip referansı bazında sorgulama yapabileceği CD’ler, ilgili departmanlara (örnek; ithalat,ihracat,finansman ) düzenli bir şekilde teslim edilebilmektedir.

04

İthal Lisansı Alınması

Ticaretini yapmak istediğiniz ürün yada girmek istediğiniz bir pazar varsa ilgili vekalet işlemleri tamamlandıktan sonra sizler için lisan işlemlerini gerçekleştirip. An be an siz değerli müşterilerimizi süreçten haberdar ediyoruz.

Güvenilir Hizmet

Gümrük mevzuatı çerçevesinde, firmanız lehine her türlü yasal ve pratik çözümü üretebilecek bilgi ve deneyime sahip bulunmaktayız. Amacımız deneyim ve tecrübemiz ile meslek heyacanımızı sizlerle paylaşmak, sizlere hızlı, güvenilir ve kaliteli bir hizmet verebilmektir.